Mentorujem podnikateľky a podnikateľov, ktorí potrebujú pomôcť s vytvorením štrukturovaného a akčného marketingového plánu tak, aby predali viac.

Mám 12 rokov pracovných skúseností v oblasti obchodu a marketingu, ktoré som nadobudla po štúdiu Obchodnej Fakulty Ekonomickej Univerzity. Päť rokov som pracovala pre globálne spoločnosti, ktoré boli výrobcami produktov, ktoré som pomáhala uvádzať na globálny alebo lokály trh. Po odchode od zamestnávateľa som začala pracovať na voľnej nohe a blogovať. Poskytujem služby v oblasti digiálneho marketingu a popri tom blogujem o marketingu, práci na diaľku či digitálnom nomádstve.

Máte produkt alebo službu, ktorého predaj a komunikáciu chcete posunúť na vyššiu úroveň? Myslite strategicky, aj keď ste malá firma. Občasné a nesúvislé komunikačné aktivity neprinesú želané ovocie. A vôbec, čo je tým očakávaným výsledkom, ktorý by ste chceli docieliť?

Ako váš marketingový mentor vám pomôžem s vypracovaním strategického marketingového plánu, určím priority a úlohy zorganizujem tak, aby ste si ich vedeli riadiť sami alebo v spolupráci s tímom freelancerov.